انجام پایان نامه بومهن

تماس با استادپژوهش

مشاوره و انجام پایان نامه توسط اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در مقطع ارشد و دکتری

(به صورت تضمینی)

شماره تماس : 09356661302

I. ساختار پایان نامه
صفحه عنوان
عنوان (شامل عنوان فرعی)، نویسنده، مؤسسه، بخش، تاریخ تحویل، مربی(های) پژوهشی و مشاور، مؤسسات و آدرس ایمیل آنها

خلاصه

یک چکیده خوب در یک خط توضیح می دهد که چرا مقاله مهم است. سپس به ارائه خلاصه‌ای از نتایج اصلی شما می‌پردازد، ترجیحاً به صورت اعداد با محدودیت‌های خطا بیان شود. جملات پایانی پیامدهای اصلی کار شما را توضیح می دهد. یک چکیده خوب مختصر، خوانا و کمی است.
طول باید ~ 1-2 پاراگراف، تقریبا. 400 کلمه
چکیده ها معمولاً نقل قول ندارند.
اطلاعات در عنوان نباید تکرار شود.
صریح باشید.
در صورت لزوم از اعداد استفاده کنید.
پاسخ به این سؤالات را باید در چکیده یافت:
چه کار کردین؟
چرا این کار را کردی؟ سعی داشتی به چه سوالی جواب بدهی؟
چطور انجامش دادی؟ روش های دولتی
چه یاد می گیرید؟ نتایج عمده را بیان کنید
چرا مهم است؟ حداقل به یک مفهوم مهم اشاره کنید.

فهرست مطالب

تمام عناوین و زیر عنوان ها را با شماره صفحه فهرست کنید
عناوین فرعی تورفتگی
چیزی شبیه به این خواهد بود:

حتماً در ابتدای مقدمه یک قلاب قرار دهید. این بیانیه چیزی است که به اندازه کافی جالب است تا خواننده شما را برای خواندن بقیه مقاله ترغیب کند، این یک مشکل علمی مهم/ جالب است که مقاله شما یا آن را حل می کند یا به آن می پردازد. شما باید خواننده را به سمت خود بکشید و او را وادار کنید که بقیه مقاله را بخواند.

پاراگراف های بعدی در مقدمه باید به تحقیقات قبلی در این زمینه اشاره کنند. ابتدا باید از کسانی که ایده یا ایده هایی داشتند و همچنین کسانی که جدیدترین و مرتبط ترین کار را انجام داده اند ذکر کرد. سپس باید توضیح دهید که چرا کار بیشتری لازم بود (البته کار شما).

چه چیز دیگری در بخش (های) مقدماتی مقاله شما تعلق دارد؟

بیانیه هدف مقاله: چرا مطالعه انجام شده است، یا چرا مقاله نوشته شده است. چکیده را تکرار نکنید.
اطلاعات پس زمینه کافی برای اینکه خواننده بتواند زمینه و اهمیت سوالی را که می خواهید به آن بپردازید درک کند.
قدردانی مناسب از کار قبلی که روی آن بنا می کنید. ارجاعات کافی به گونه ای که خواننده بتواند با مراجعه به کتابخانه به درک دقیقی از زمینه و اهمیت سوال دست یابد.
مقدمه باید بر روی سؤال(های) پایان نامه متمرکز شود. تمام آثار ذکر شده باید مستقیماً با اهداف پایان نامه مرتبط باشد. اینجا جایی نیست که همه چیزهایی را که تا به حال در مورد یک موضوع خوانده اید خلاصه کنید.
محدوده کار خود را توضیح دهید که شامل چه مواردی می شود و چه مواردی را شامل نمی شود.
یک “نقشه راه” کلامی یا “فهرست محتویات” کلامی که خواننده را به آنچه در پیش است راهنمایی می کند.
آیا واضح است که مطالب مقدماتی (“موارد قدیمی”) به کجا ختم می شود و مشارکت شما (“موارد جدید”) کجا شروع می شود؟

به یاد داشته باشید که این یک مقاله مروری نیست. ما به دنبال کار اصلی و تفسیر/تحلیل توسط شما هستیم. با استفاده از سرفصل های فرعی، بخش مقدمه را به بخش های منطقی تقسیم کنید.
مواد و روش ها
چه چیزی در بخش “روش ها” یک مقاله علمی تعلق دارد؟

اطلاعاتی که به خواننده اجازه می‌دهد تا باورپذیری نتایج شما را ارزیابی کند.
اطلاعات مورد نیاز محقق دیگری برای تکرار آزمایش شما.
شرح مواد، رویه، نظریه شما.
محاسبات، تکنیک، روش، تجهیزات و نمودارهای کالیبراسیون.
محدودیت ها، مفروضات و دامنه اعتبار.
تشریح روش های تحلیلی شما از جمله ارجاع به هر نرم افزار آماری تخصصی.

بخش روش ها باید به سوالات و هشدارهای زیر پاسخ دهد:

آیا می توان مطالعه را به دقت تکرار کرد (به عنوان مثال، تمام پارامترهای اختیاری و قابل تنظیم در هر سنسور یا ابزاری که برای به دست آوردن داده ها استفاده شده است)؟
آیا محقق دیگری می تواند ایستگاه های نمونه برداری یا خطوط ردیابی را به دقت پیدا کند و دوباره اشغال کند؟
آیا اطلاعات کافی در مورد ابزارهای مورد استفاده ارائه شده است تا بتوان از یک ابزار معادل عملکردی برای تکرار آزمایش استفاده کرد؟
اگر داده ها در حوزه عمومی هستند، آیا محقق دیگری می تواند دست خود را روی مجموعه داده های یکسان بگذارد؟
آیا می توان آنالیزهای آزمایشگاهی مورد استفاده را تکرار کرد؟

آیا می توان هر گونه تحلیل آماری را تکرار کرد؟
آیا محقق دیگری می تواند تقریباً الگوریتم های کلیدی هر نرم افزار رایانه ای را تکرار کند؟

استنادها در این بخش باید محدود به منابع داده و مراجعی باشد که در آن می توان توضیحات کامل تری از رویه ها را یافت.
شرح نتایج را درج نکنید.
نتایج

نتایج، اظهارات واقعی مشاهدات، از جمله آمار، جداول و نمودارها هستند.
اطلاعات مربوط به دامنه تغییرات را نشان دهید.
نتایج منفی و همچنین مثبت را ذکر کنید. نتایج را تفسیر نکنید – آن را برای بحث ذخیره کنید.
پرونده را به عنوان هیئت منصفه مطرح کنید. جزئیات کافی را ارائه دهید تا دیگران بتوانند استنباط خود را انجام دهند و توضیحات خود را بسازند.
از واحدهای S.I (m، s، kg، W و غیره) در طول پایان نامه استفاده کنید.
نتایج خود را با استفاده از عناوین فرعی به بخش های منطقی تقسیم کنید
نتایج کلیدی باید با جملات واضح در ابتدای پاراگراف ها بیان شود. بهتر است بگوییم “X با Y رابطه مثبت و معناداری داشت (رگرسیون خطی p<0.01، r^2=0.79)” سپس با یک رابطه کمتر اطلاعاتی مانند “بین X و Y رابطه معناداری وجود دارد” شروع کنیم. ماهیت یافته ها را شرح دهید؛ فقط به خواننده نگویید که مهم هستند یا نه.

توجه: نتایج در مقابل بخش‌های بحث
مشاهدات خود را از تفاسیر خود قرنطینه کنید. نویسنده باید به وضوح برای خواننده روشن کند که کدام گزاره مشاهده است و کدام تفسیر. در بیشتر شرایط، این به بهترین وجه با جداسازی فیزیکی گزاره‌های مربوط به مشاهدات جدید از اظهارات مربوط به معنا یا اهمیت آن مشاهدات انجام می‌شود. از طرف دیگر، این هدف را می توان با استفاده دقیق از عباراتی مانند “من استنباط می کنم…” محقق کرد که حجم وسیعی از ادبیات زمین شناسی با ظهور تکتونیک صفحه ای منسوخ شد. مقالاتی که باقی مانده اند، مشاهداتی هستند که در آنها مشاهدات به صورت مستقل ارائه شده اند، بدون اینکه هر ایده ای که نویسنده ممکن است در مورد فرآیندهایی داشته باشد که باعث پدیده های مشاهده شده شده است.

چگونه این کار را انجام می دهید؟

جداسازی فیزیکی به بخش ها یا پاراگراف های مختلف.
تفسیر را روی داده ها در شکل ها قرار ندهید.
استفاده دقیق از عباراتی مانند “ما استنباط می کنیم که”.
اگر “نتایج” کوتاه به نظر می رسد نگران نباشید.

چرا؟

جذب خواننده برای شما آسان‌تر است، تغییر مکرر حالت ذهنی لازم نیست.
تضمین می کند که کار شما علی رغم تغییر پارادایم ها دوام می آورد.

بحث
با چند جمله شروع کنید که مهمترین نتایج را خلاصه می کند. بخش بحث باید به خودی خود یک مقاله کوتاه باشد و به سؤالات و هشدارهای زیر پاسخ دهد:

الگوهای اصلی در مشاهدات چیست؟ (به تغییرات مکانی و زمانی مراجعه کنید.)
روابط، روندها و تعمیمات در بین نتایج چیست؟
استثناهای این الگوها یا تعمیم ها چیست؟
علل (مکانیسم) احتمالی زیربنای این الگوهای پیش‌بینی‌های حاصل چیست؟
آیا با کارهای قبلی موافق یا مخالف وجود دارد؟
نتایج را بر حسب پیشینه ارائه شده در مقدمه تفسیر کنید – رابطه نتایج حاضر با سؤال اصلی چیست؟
پیامدهای نتایج حاضر برای سایر سؤالات بی پاسخ در علوم زمین، بوم شناسی، سیاست زیست محیطی و غیره چیست؟
فرضیه های چندگانه: معمولاً چندین توضیح ممکن برای نتایج وجود دارد. مراقب باشید که همه اینها را به جای فشار دادن به مورد مورد علاقه خود در نظر بگیرید. اگر بتوانید همه به جز یکی را حذف کنید، عالی است، اما اغلب با داده های در دست این امکان وجود ندارد. در آن صورت، شما باید به احتمالات باقی مانده یکنواخت درمان کنید، و سعی کنید راه هایی را نشان دهید که از طریق آنها کار آینده ممکن است منجر به تبعیض آنها شود.
اجتناب از bandwagons: یک مورد خاص از موارد فوق. از پرش از دیدگاه فعلی خودداری کنید مگر اینکه نتایج شما واقعاً از آنها حمایت کند.
چیزهایی که اکنون می دانیم یا می فهمیم که قبل از کار حاضر نمی دانستیم یا نمی فهمیدیم چیست؟
شواهد یا خط استدلالی را که از هر تفسیر پشتیبانی می کند، درج کنید.
اهمیت نتایج حاضر چیست: چرا باید اهمیت دهیم؟

این بخش باید سرشار از ارجاعات به کارهای مشابه و پیشینه مورد نیاز برای تفسیر نتایج باشد. با این حال، بخش(های) تفسیر/بحث اغلب بسیار طولانی و مبهم هستند. آیا موادی وجود دارد که به یکی از عناصر ذکر شده در بالا کمک نمی کند؟ اگر چنین است، ممکن است این مطالبی باشد که بخواهید حذف یا جابه‌جایی آن را در نظر بگیرید. با استفاده از سرفصل های فرعی، بخش را به بخش های منطقی تقسیم کنید.
نتیجه گیری

قوی ترین و مهمترین جمله ای که می توانید از مشاهدات خود داشته باشید چیست؟
اگر شش ماه بعد در جلسه ای با خواننده ملاقات کردید، می خواهید چه چیزی در مورد مقاله شما به خاطر بسپارد؟
به مسئله مطرح شده مراجعه کنید و نتایجی را که از انجام این تحقیق به دست آوردید را شرح دهید، مشاهدات جدید، تفاسیر جدید و بینش های جدیدی را که از این تحقیق به دست آمده اند خلاصه کنید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Секс кукла купить
Секс кукла купить
3 ماه قبل

It was a real pleasure to read your article. You are a good author. Good article.

نوشته‌های تازه